Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

skende

SLUŽBY

Projekty dopravno inžinierskych opatrení (projekty DIO)

 

Pripady kedy potrebujete projekt DIO

 • stavebné uzávery a výkopy
 • dopravnej uzávierky
 • mimoriadnej dopravnej situácie


Projekt DIO vypracujeme podľa Vašich požiadaviek, všetko pripravíme samozrejme podľa všetkých bezpečnostných požiadaviek a podľa aktuálne platnej legislatívy. 
Rokovania s úradmi, teda mestskými úradmi, odborom dopravy a Políciou SR môžete nechať aj na nás.

Na základe požiadaviek spracovávame návrhy dopravno-inžinierskych opatrení ( Projekt DIO ). Projekty DIO sú vyžadované odborom dopravy pre povolenie prác na pozemných komunikáciách, musia byť schválené Políciou SR.

projekty DIO

 

Budeme od Vás potrebovať:

 • špecifikácia záberu - umiestnenie, účel, rozmer, termín
 • približný zákres do mapky

Ponúkame kompletný servis

K projektom DIO ponúkame súvisiace služby, teda rokovania s úradmi a prenájom dopravného značenia vrátane inštalácie a záverečného zvozu.

 

Naša spoločnosť poskytujeme krátkodobý aj dlhodobý prenájom dopravného značenia. Zaistíme prenájom dopravného značenia, mobilného oplotenia plotov a dopravného zariadenia. Dopravné značky a príslušenstvo požičiavame - prenajímame stavebným firmám, organizáciám ale aj jednotlivcom za účelom realizácie uzávierok čiastočných, uzávierok úplných a obchádzkové trasy, označenie pracovných miest na komunikáciách -výkopové práce, prekážky na komunikáciách a pod.

 

Spomaľovacie prahy zapožičanie značenia

Sú umelo vyvýšené miesta na pozemnej komunikácii. Ich cieľom je donútiť vodičov cestných vozidiel k pomalej jazde. Spomaľovacie prahy sa používajú v kombinácii s dopravnými značkami obmedzujúce rýchlosť a sú tvorené demontovateľnými diely pripevnenými k vozovke. Jedná sa o stavebno-dopravné zariadenie, ktoré slúži na zníženie nežiaducej rýchlosti vozidiel alebo k dodržiavaniu dovolenej rýchlosťou vozidiel na miestnych komunikáciách. Spomaľovacie prahy pôsobia na vodičov nielen opticky, ale predovšetkým fyzicky umelou zmenou výškových podmienok na vozovke, ktorá ovplyvňuje prejazd vozidla.

Parkovacie zábrany

Sú neoddeliteľnou súčasťou dopravného značenia a sú schválené pre používanie na verejných komunikáciách v rámci SR. Parkovacia sklopná zábrana je určená pre obmedzenie vjazdu do neverejných priestorov alebo rezervácií parkovacieho miesta. Parkovacie zábrany zabezpečujeme s uzamykateľným systémom v podobe mechanického zámku, vďaka ktorému môžete so zábranou ľubovoľne manipulovať a určovať, kedy je parkovanie alebo vjazd povolený. Uzamknutie je automatické.Inštalácia je jednoduchá a rýchla.

Dopravné zrkadlá

Naša firma tiež zabezpečuje dopravné zrkadlá. Každé dopravné zrkadlo umožňuje zaistenie lepšej prehľadnosti v miestach, kde nie je možné vykonať bezpečne kontrolu prejazdnosti a prejsť tak bez rizika. Dopravné zrkadlá sa využívajú pre sprehľadnenie dopravnej situácie a tým výrazne zlepšujú bezpečnosť jazdy. Využitie nájdu nielen v doprave, ale aj v obchodoch, pri výjazde z garáží, na skladoch a pod.

 

zapožičanie značenia

 

opravy a montážeNeprehliadnuteľné dopravné značenie , ktoré značí minimálne zdržanie či nepríjemnú situáciu na vozovke . Niekoho obmäkčí a niekoho naopak ešte viac podráždi. Ako ale uzávierky ciest či menších úsekov fungujú? Rozhodne to nie je jednoduchá operácia a práve vy vodiči ste tými, ktorí "trpia" najmenej. Oprava či modernizácia cesty sa vždy robí vo chvíli, keď je to v dôsledku jej stave už naozaj nevyhnutné.

Kto môže o uzávierku požiadať?

O tom, kedy a ako sa cesty uzavrie a kadiaľ povedie obchádzka, rozhoduje príslušný cestný úrad. Žiadateľom uzávierky môže byť právnická aj fyzická osoba . Zákon o cestnej premávke potom definuje dva typy uzávierok:

 • čiastočnú
 • úplnú

Čo býva najčastejšou príčinou?

Samozrejme údržba alebo oprava cesty, ktorú žiadajú väčšinou stavebné firmy . Samotné dokumenty potrebné k oficiálnej žiadosti sú veľmi podrobné. Doložené musí byť presne určené miesto uzávierky, doba trvania a tiež návrh na obchádzky v grafickej podobe. Treba tiež pripraviť dopravné značky , ktoré budú v uzavretom úseku nainštalované.

Doba trvania uzávierky nemá konkrétne časové obmedzenie . Podľa dopravného úradu je však potrebné úsek uzatvoriť iba na nevyhnutne dlhú dobu potrebnú na ukončenie prác.

Získať povolenie skutočne nie je nič jednoduché. A je jedno ak ide o čiastočnú alebo úplnú uzávierku. Verte preto, že dopravné orgány sa k tomu kroku schyľujú len vo chvíľach, keď je ohrozená bezpečnosť .

dopravné značenieDopravné značenie

Ak sa dopravné značenie schváli, musí ho kvôli príslušných predpisom nainštalovať oprávnená osoba. Túto operáciu rieši mimo dopravný úrad tiež príslušná zložka Polície SR , ktorá je vždy zodpovedná za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Až nabudúce pôjdete okolo nápadnej cedule so smutným smajlíkom, skúste mať trochu pochopenia! Údržba komunikácií je veľmi dôležitá a vždy sa tak deje pre dobro vodiča.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas