Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

skende

ZNAČENIE

 

Dopravné zariadenie je špecializovaný druh dopravného značenia, ktoré uľahčuje riadenie cestnej premávky. Dopĺňa dopravné značky a svetelné signály , a usmerňuje prevádzku a ochraňuje jeho účastníkov.

 

Zrkadlá

Špecializujeme sa na predaj vysoko kvalitných dopravných, hemisférických a interiérových zrcadel. Umožňují dokonalý prehľad v miestach, ktoré nie je možné priamym pohľadom bezpečne kontrolovať alebo bez rizika prechádzať. Sú výborným pomocníkom v mnohých neprehľadných situáciách a zlepšujú bezpečnosť v mnohých oblastiach. Používajú sa v doprave, v skladoch, v obchodoch, pri výjazdoch z garáží, u vrátnic a na ďalších místech.

Smerové stĺpiky

Smerový stĺpik je dopravné zariadenie , ktoré sa umiestňuje pozdĺž ciest ako vyznačenie ich okraja, čím prispieva k orientácii vodičov a bezpečnosti cestnej premávky, najmä za zníženej viditeľnosti. Používajú sa najmä na cestách vyšších tried. Stĺpiky sa spravidla umiestňujú zvonku krajnice , u dvojpásových komunikácií niekedy ik vnútornými okrajmi jazdného pásu , teda na deliaci pás . Smerové stĺpiky môžu byť kombinované aj so zvodidlami , potom spravidla tvoria predĺženie stĺpikov zvodidiel.

Dopravné kužele

Dopravný kužeľ patrí tiež medzi dopravné zariadenia. Označuje miesto, kde vodič nesmie so svojím vozidlom vojsť a ani poškodiť alebo vyvrátiť kužeľ. Dopravné kužele sa umiestňujú v rade za sebou a majú teda rovnaký význam ako pozdĺžna súvislá čiara. Dopravné kužele majú vo svojej výbave hasičské technické automobily, policajné vozidlá a vozidlá údržby ciest.

Dopravné kužele sa používajú najmä na dočasné reorganizácii dopravného zariadenia, napr. Pri oprave cesty, dopravnej nehode pod. Pre lepšiu viditeľnosť môžu byť doplnené o reflexný pruh .

Spomaľovacie pruhy

Priečny spomaľovací prah je tvorený buď odnímateľnými prefabrikovanými segmentami, alebo stavebným zvýšeným profilu samotnej vozovky. Odnímateľné spomaľovacie prahy majú väčšinou strmšie nájazdy a vynucujú si tak až takmer zastavenie vozidla, kým v prípade stavebného zvýšenia vozovky býva nájazd tvorený pozvoľnou šikmou plochou. Špeciálnymi prípadmi priečneho spomaľovacieho prahu sú zvýšený priechod pre chodcov (spolu s farebným zvýraznením táto úprava zvýrazňuje prechod pre vodičov, zároveň je touto úpravou riešený bezbariérový prístup na prechod) a električková zastávka viedenského typu. Priečne spomaľovacie prahy bývajú zvýraznené vodorovným aj zvislým dopravným značením, a tiež reflexným farebným vyhotovením samotného prahu (väčšinou žlté a čierne pruhy) či odrazkami.

Obrubníky, podstavce a iné

Obrubník je spevnený, spravidla kamenný či betónový pás, ktorý zvyčajne tvorí hranu medzi dvoma pásmi pozemné komunikácie, ktoré sú v rozdielnej výške, alebo oddeľuje pozemnú komunikáciu od susediace plochy (napríklad trávnika ). Najtypickejšie použitie je na hranici vozovky a chodníka, kde horná plocha obrubníka sa nachádza vo výškovej rovine povrchu chodníka, zatiaľ čo zvislá bočná plocha vedie až k nižšej úrovni, v ktorej sa nachádza povrch vozovky. Zvýšenie chodníka má význam ako na zdôraznenie jeho pešieho určenia, tak i napríklad pre ľahšie odvodnenie pri daždi (voda odteká spravidla po ceste). Podobné typy obrubníkov sa používajú aj k oddeleniu zvýšeného električkového pásu od vozovky, na nástupných hranáchnástupíšť rôznych druhov dopravy, na ohraničenie rôznych typov dopravných ostrovčekov či deliacich pásov , k oddeleniu chodníku od trávnika (obrubník sťažuje prerastanie zelene do priestoru chodníka aj splavovanie zeminy pri daždi a zároveň viditeľne vymedzuje priestor určený pre chodcov) atď.

 

 

Spoločnosť MiZi pôsobí na území celej SR a špecializuje sa na hlavne vodorovné dopravné značenie. Pri aplikácii značenie používame najmodernejšie technológie a postupy.

Ponúkame kompletnú realizáciu vodorovného dopravného značenia cestných komunikácií, priemyselných areálov, obchodných zón, logistických centier, vonkajších i podzemných parkovísk. Máme bohaté skúsenosti s vodorovným dopravným značením v exteriéri aj interiéri. Ceny vodorovného dopravného značenia nájdete v našom cenníku .

Pre aplikovanie vodorovných značiek používame jednozložkové alebo dvojzložkové farby. Ideálne podmienky pre kvalitné nanášanie vodorovného značenia sú čistý povrch, teplo a sucho. Farba na dopravné značenie je vysokej kvality. Jednozložkové farby nanášame ručne alebo strojovo

 

Poskytujeme nasledovné služby týkajúce sa zvislého dopravného značenia:

Trvalé vodorovné dopravné značenie

 • Farba
 • Sprayplast
 • Studený plast

Dočasné vodorovné značenie

 • Farba
 • Predformovaná 3M Páska

Predznačenie a odstraňovanie vodorovného dopravného značenia

 

 

Životnosť vodorovných značiek, pokiaľ ich nanesieme dvojzložkovou farbou, je minimálne 36 mesiacov. Záruku poskytujeme na 24 mesiacov. Životnosť všetkého vodorovného dopravného značenia záleží na vyťaženosti dopravnej komunikácie.

Vodorovné značky 

sú vyznačené na pozemnej komunikácii a rozlišujú sa na stále a prechodné. Vodorovné dopravné značky sa rozdeľujú na pozdĺžne čiary, priečne čiary, šípky, označenie státie a parkovísk, označenie zastávok, zákazov zastavenie, zákazov státie a ostatné vodorovné dopravné značky. Všetky uvedené typy vodorovného značenia sme schopní aplikovať podľa vopred dohodnutého projektu.

Spoločnosť MiZi ponúka kompletné služby a kvalitnú prácu

Spolupracujeme s radou firiem z nášho odboru a tým dochádza k rozširovaniu ponuky služieb a produktov. Vodorovné značky aplikujeme vždy s veľkou precíznosťou, pretože sme presvedčení, že kvalitná práca môže prispieť aj k väčšej bezpečnosti na pozemných komunikáciách. Chceme, aby cestné značky boli pre Vás na mieru podľa Vašich potrieb.

 

spotrebný materiál 

Pre zhotovenie návrhu cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať, radi Vám oznámime ďalšie informácie o nami ponúkaných službách.

 

Spoločnosť MiZi poskytuje komplexné služby v oblasti dopravného značenia. Realizujeme predaj, prenájom, projekty, údržbu a likvidáciu pre zvislé dopravné značenie, všetko v súlade so zákonom číslo 8/2009 Z.z o premávke na pozemných komunikáciách.

 

Zvislé dopravné značenie je dôležitým faktorom, ktorý je stanovený zákonom o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách a vyhláškou ministerstva vnútra. Podoba a vykonanie tohto značenia v Slovenskej republike vychádza z európskych dohovorov. O umiestnenie zvislého dopravného značenia rozhoduje ustanoveným postupom príslušný správny orgán, v prípade účelových komunikácií vlastník komunikácie v rámci určenia miestnej alebo dočasnej úpravy prevádzky. Podľa zákona dopravné značky a dopravné zariadenia musí zodpovedať stanovenej podobe aj technickým požiadavkám, ktoré stanovuje technické požiadavky. 

Poskytujeme nasledovné služby týkajúce sa zvislého dopravného značenia:

 • Trvalé zvislé dopravné značenie
 • Dočasné zvislé dopravné značenie
 • Montáž a demontáž značiek
 • Oprava a údržba zvislého značenia

 

 

Zvislé dopravné značenie

rozdeľujeme na rôzne typy, ktoré majú svoje špecifické zafarbenie i tvar. Môžeme ich špecifikovať ako výstražné, príkazové, značky upravujúce prednosť, informatívne smerové značky, informatívne značky, dodatkové tabuľky, zákazové značky a informatívne prevádzkové značky.

Značky označujúce nebezpečenstvo majú trojuholníkovú podobu s červeným okrajom a označujú sa ako výstražné. Zvislé dopravné značenie upozorňuje na miesta, kde účastníkom premávky na pozemných komunikáciách hrozí nebezpečenstvo a kde musia dbať na zvýšenú opatrnosť.

Príkazové značky

sú typicky kruhové s bielymi symbolmi na modrom podklade. Symbol zodpovedá príkazu. Toto zvislé značenie ukladá účastníkovi cestnej premávky príkazy.

Informatívne značky

sú spravidla pravouhlé a ich hlavnou špecifikáciou je informovať. Informatívne značky poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie a slúži k jeho orientáciu alebo mu ukladá povinnosti ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom.

Zákazové značky

sú kruhové s čiernymi symbolmi na bielom podklade s červeným okrajom. Symbol vnútri značky zodpovedá danému zákazu. Zákazové značky ukladajú účastníkovi cestnej premávke zákazy alebo obmedzenia.

Značky upravujúce prednosť

na križovatkách majú špecifický tvar a stanovujú prednosť v jazde v prevádzke na pozemných komunikáciách.

Dodatkové značky

majú štvorcovú podobu, sú biele s čiernymi symbolmi alebo nápismi a sú vždy umiestnené pod hlavnou zvislou dopravnou značkou. Dodatkové tabuľky spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam dopravnej značky, pod ktorou sú umiestnené.

Informatívne smerové značky

majú obdĺžnikový tvar na zelenom podklade s bielym nápisom a vyznačujú smer cieľa. Poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie, slúži k jeho orientáciu alebo mu ukladajú povinnosti ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom.

Zvislé dopravné značenie

sa umiestňuje tak, aby boli pre účastníkov premávky na pozemných komunikáciách, pre ktoré sú určené, včas az dostatočnej vzdialenosti viditeľné. Zvislé dopravné značky sa podľa svojho významu obvykle umiestňujú pri pravom okraji vozovky alebo nad vozovku. Na zdôraznenie ich významu môžu byť značky umiestnené pri pravom okraji vozovky. Umiestňovanie zvislých dopravných značiek na pozemnej komunikácii pre peších upravuje osobitný právny predpis. Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti možno zvislú dopravnú značku umiestniť na retroreflexným žltozelenom fluorescenčnom podklade.

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas