Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

skende

 

Naša spoločnosť poskytujeme krátkodobý aj dlhodobý prenájom dopravného značenia. Zaistíme prenájom dopravného značenia, mobilného oplotenia plotov a dopravného zariadenia. Dopravné značky a príslušenstvo požičiavame - prenajímame stavebným firmám, organizáciám ale aj jednotlivcom za účelom realizácie uzávierok čiastočných, uzávierok úplných a obchádzkové trasy, označenie pracovných miest na komunikáciách -výkopové práce, prekážky na komunikáciách a pod.

 

Spomaľovacie prahy zapožičanie značenia

Sú umelo vyvýšené miesta na pozemnej komunikácii. Ich cieľom je donútiť vodičov cestných vozidiel k pomalej jazde. Spomaľovacie prahy sa používajú v kombinácii s dopravnými značkami obmedzujúce rýchlosť a sú tvorené demontovateľnými diely pripevnenými k vozovke. Jedná sa o stavebno-dopravné zariadenie, ktoré slúži na zníženie nežiaducej rýchlosti vozidiel alebo k dodržiavaniu dovolenej rýchlosťou vozidiel na miestnych komunikáciách. Spomaľovacie prahy pôsobia na vodičov nielen opticky, ale predovšetkým fyzicky umelou zmenou výškových podmienok na vozovke, ktorá ovplyvňuje prejazd vozidla.

Parkovacie zábrany

Sú neoddeliteľnou súčasťou dopravného značenia a sú schválené pre používanie na verejných komunikáciách v rámci SR. Parkovacia sklopná zábrana je určená pre obmedzenie vjazdu do neverejných priestorov alebo rezervácií parkovacieho miesta. Parkovacie zábrany zabezpečujeme s uzamykateľným systémom v podobe mechanického zámku, vďaka ktorému môžete so zábranou ľubovoľne manipulovať a určovať, kedy je parkovanie alebo vjazd povolený. Uzamknutie je automatické.Inštalácia je jednoduchá a rýchla.

Dopravné zrkadlá

Naša firma tiež zabezpečuje dopravné zrkadlá. Každé dopravné zrkadlo umožňuje zaistenie lepšej prehľadnosti v miestach, kde nie je možné vykonať bezpečne kontrolu prejazdnosti a prejsť tak bez rizika. Dopravné zrkadlá sa využívajú pre sprehľadnenie dopravnej situácie a tým výrazne zlepšujú bezpečnosť jazdy. Využitie nájdu nielen v doprave, ale aj v obchodoch, pri výjazde z garáží, na skladoch a pod.

 

zapožičanie značenia

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
    captcha
    Reload

    created by: Marek Sarvas