Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

skende

 

Dopravné zariadenie je špecializovaný druh dopravného značenia, ktoré uľahčuje riadenie cestnej premávky. Dopĺňa dopravné značky a svetelné signály , a usmerňuje prevádzku a ochraňuje jeho účastníkov.

 

Zrkadlá

Špecializujeme sa na predaj vysoko kvalitných dopravných, hemisférických a interiérových zrcadel. Umožňují dokonalý prehľad v miestach, ktoré nie je možné priamym pohľadom bezpečne kontrolovať alebo bez rizika prechádzať. Sú výborným pomocníkom v mnohých neprehľadných situáciách a zlepšujú bezpečnosť v mnohých oblastiach. Používajú sa v doprave, v skladoch, v obchodoch, pri výjazdoch z garáží, u vrátnic a na ďalších místech.

Smerové stĺpiky

Smerový stĺpik je dopravné zariadenie , ktoré sa umiestňuje pozdĺž ciest ako vyznačenie ich okraja, čím prispieva k orientácii vodičov a bezpečnosti cestnej premávky, najmä za zníženej viditeľnosti. Používajú sa najmä na cestách vyšších tried. Stĺpiky sa spravidla umiestňujú zvonku krajnice , u dvojpásových komunikácií niekedy ik vnútornými okrajmi jazdného pásu , teda na deliaci pás . Smerové stĺpiky môžu byť kombinované aj so zvodidlami , potom spravidla tvoria predĺženie stĺpikov zvodidiel.

Dopravné kužele

Dopravný kužeľ patrí tiež medzi dopravné zariadenia. Označuje miesto, kde vodič nesmie so svojím vozidlom vojsť a ani poškodiť alebo vyvrátiť kužeľ. Dopravné kužele sa umiestňujú v rade za sebou a majú teda rovnaký význam ako pozdĺžna súvislá čiara. Dopravné kužele majú vo svojej výbave hasičské technické automobily, policajné vozidlá a vozidlá údržby ciest.

Dopravné kužele sa používajú najmä na dočasné reorganizácii dopravného zariadenia, napr. Pri oprave cesty, dopravnej nehode pod. Pre lepšiu viditeľnosť môžu byť doplnené o reflexný pruh .

Spomaľovacie pruhy

Priečny spomaľovací prah je tvorený buď odnímateľnými prefabrikovanými segmentami, alebo stavebným zvýšeným profilu samotnej vozovky. Odnímateľné spomaľovacie prahy majú väčšinou strmšie nájazdy a vynucujú si tak až takmer zastavenie vozidla, kým v prípade stavebného zvýšenia vozovky býva nájazd tvorený pozvoľnou šikmou plochou. Špeciálnymi prípadmi priečneho spomaľovacieho prahu sú zvýšený priechod pre chodcov (spolu s farebným zvýraznením táto úprava zvýrazňuje prechod pre vodičov, zároveň je touto úpravou riešený bezbariérový prístup na prechod) a električková zastávka viedenského typu. Priečne spomaľovacie prahy bývajú zvýraznené vodorovným aj zvislým dopravným značením, a tiež reflexným farebným vyhotovením samotného prahu (väčšinou žlté a čierne pruhy) či odrazkami.

Obrubníky, podstavce a iné

Obrubník je spevnený, spravidla kamenný či betónový pás, ktorý zvyčajne tvorí hranu medzi dvoma pásmi pozemné komunikácie, ktoré sú v rozdielnej výške, alebo oddeľuje pozemnú komunikáciu od susediace plochy (napríklad trávnika ). Najtypickejšie použitie je na hranici vozovky a chodníka, kde horná plocha obrubníka sa nachádza vo výškovej rovine povrchu chodníka, zatiaľ čo zvislá bočná plocha vedie až k nižšej úrovni, v ktorej sa nachádza povrch vozovky. Zvýšenie chodníka má význam ako na zdôraznenie jeho pešieho určenia, tak i napríklad pre ľahšie odvodnenie pri daždi (voda odteká spravidla po ceste). Podobné typy obrubníkov sa používajú aj k oddeleniu zvýšeného električkového pásu od vozovky, na nástupných hranáchnástupíšť rôznych druhov dopravy, na ohraničenie rôznych typov dopravných ostrovčekov či deliacich pásov , k oddeleniu chodníku od trávnika (obrubník sťažuje prerastanie zelene do priestoru chodníka aj splavovanie zeminy pri daždi a zároveň viditeľne vymedzuje priestor určený pre chodcov) atď.

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
    captcha
    Reload

    created by: Marek Sarvas