Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

skende

DOLAK studený plast - biely 36kg

Plastická hmota, nanášaná za studena
DOLAK studený plast - biely 36kgDOLAK studený plast - biely 36kg
DOLAK studený plast - biely 36kg
DOLAK studený plast - biely 36kg
Popis

DOLAK studený plast je dvojzložková metylmetakrylátová hmota určená pre nanášanie za studena pre štruktúrované vodorovné dopravné značenie komunikácií typu II s asfaltovým a betónovým podkladorn.

Nanáša sa na suchý, čistý povrch cestnej komunikácie v množstve cca 2,5-5,0 kg_m-2 pri hrúbke 2 - 5 mm. Balotina, ako materiái na dodatočný posyp, sa používa na vytvorenie retroreflexnej upravy a zvýšenie odoinosti proti šmyku, jej Wdatnosť pri aplikácii je 300 g.m-2. Nanášanie sa odporúča realizovať pri teplote vzduchu rnedzi +5 až +35 °C a relatívnej vihkosti vzduchu rnax. 80%.

Výrobok spiňa požiadavky normy STN 01 8020: 2018.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
    captcha
    Reload

    created by: Marek Sarvas